Витоки та сутність поняття “бар’єру входу на ринок”

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У даній статті досліджено трактування поняття “бар’єру входу на ринок”. Метою даної статті є з’ясування історичних витоків поняття “бар’єру входу на ринок”, аналіз сучасних підходів, що склалися на їх основі та формулювання власного визначення категорії з урахуванням ретроспективного аналізу. Здійснено ретроспективний аналіз витоків даної проблеми починаючи з найбільш відомих робіт меркантелістів, фізіократів, продовжуючи роботами представників класичної політекономії та сучасних дослідників представників структурної, чиказької, нормативної наукових шкіл представників контрактного підходу та інших. На основні проведеного дослідження виокремлено три основні групи бар’єрів: ті, що грунтуються на особливостях підприємства; ті, що характеризують внутрішнє конкурентне середовище; та такі, що описують несприятливі умови ведення бізнесу на зовнішньому ринку. Також проаналізовано найбільш відомі дефініції поняття “бар’єру входу”, запропоновані науковцями з другої половини ХХ ст., у розрізі з’ясування суті, змісту та результатів наукових трактувань. На основі вио- 63 кремлення недоліків щодо неповноти розкриття поняття або звуження його суті, та з урахуванням майбутнього практичного застосування категорії, розроблено власне аторське трактування, що грунтується на актуальних проблемах сучасного розвитку економічних відносин (зокрема, доступу до актуальної інформації, детального вивчення вподовань споживачів, врахування глобалізаційних тенденцій).

Опис

Ключові слова

бар’єри входу, історичний розвиток, категорія, наукові школи, класифікація, entry barriers, historical development, category, scientific schools, classification

Бібліографічний опис

Власова, К. М. Витоки та сутність поняття “бар’єру входу на ринок” / К. М. Власова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 62–69.

Зібрання