АУДИТ ЛОГІСТИКИ НА АТП

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано методику проведення логістичного аудиту на АТП, що передбачає розрахунок індексу стану логістики, визначення відносного рівня її розвитку, а також виявлення основних напрямків її покращення.

Опис

Ключові слова

логістика, діагностика, аудит, розвиток логістики на АТП, логистика, диагностика, аудит, развитие логистики на АТП, logistics, diagnostics, audit, development of logistics in motor-transport enterprises

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Аудит логістики на АТП / В. Г. Шинкаренко, І. М. Ананко // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 22. ‒ С. 120‒132.

Зібрання