ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Коротко дано опис стохастичного до підходу процесу вібродіагностування. Визначено багатовхідну модель виникнення вібраційного процесу в підшипниках кочення. Здійснено вибір статистичних гіпотез для побудови вирішальних правил під час проведення вібродіагностування.

Опис

Ключові слова

стохастичний підхід, діагностичні ознаки, коливальна система, багатовхідна модель, підшипники кочення, стохастический подход, диагностические признаки, колебательная система, многовходная модель, подшипники качения, stochastic approach, diagnostic signs, oscillating system, multientrance model, bearing of woobling

Бібліографічний опис

Погребняк, А. В. Теоретичне обґрунтування методів оцінювання вібрацій підшипникових вузлів на основі стохастичного підходу/ А. В. Погребняк, С. В. Михалків, А. В. Євтушенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 130–136.

Зібрання