Ідентифікація подвійних дефектів датчиків, заснований на точності транспортного засобу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглядається завдання ідентифікації дефекту для точності систем транспортних засобів, які мають надлишкові датчики, такі як гіроскопи і акселерометри. Запропонований новий алгоритм ідентифікації для подвійних дефектів, заснований на коваріації похибки вирішення надлишкових датчиків, який є родинним для точності систем транспортних засобів. Запропонований алгоритм ідентифікації забезпечує правила точності, аби визначити який датчик потрібно виключити серед похибкових датчиків.

Опис

Ключові слова

ідентифікація, дефект, точність, система, транспортний засіб, надлишкові датчики, идентификация, точность, транспортное средство, избыточные датчики, identification, defect, exactness, system, transport vehicle, surplus sensors

Бібліографічний опис

Назарова, Н. В. Ідентифікація подвійних дефектів датчиків, заснований на точності транспортного засобу / Н. В. Назарова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання