Математична модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «південь–захід»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз існуючих моделей управління вантажопотоками в рамках міжнародних транспортних коридорів. Побудовано структуру нейронної мережі з прямим поширенням для прогнозування обсягу вантажопотоку по МТК «Південь–Захід». Для вирішення задачі по вибору раціональної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у контейнерах запропоновано інтегрований критерій. Запропоновано математичну модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «Південь–Захід».

Опис

Ключові слова

контейнер, вантажопотік, технологія управління, нейронна мережа, «перша та остання милі», міжнародний транспортний коридор «Південь–Захід», международный транспортный коридор «Юг–Запад», технология управления, нейронная сеть, «первая и последняя мили», cargo flow, container, forecast, Neural Network, risk, ”first and miles”, international transport corridor «South-West»

Бібліографічний опис

Нагорний, Є. В. Математична модель технологiї управлiння транзитними вантажопотоками Мiжнародного транспортного коридору "Пiвдень-Захiд" / Нагорний Є. В., Орда О. О., Литвиненко А. Г. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 45. - С. 54-61