Спосiб пiдвищення поперечної стiйкостi колiсних машин зi складаними рамами

Анотація

Спосіб підвищення поперечної стійкості колісних машин зі складаними рамами, що включає зменшення вертикальних прискорень до значення, меншого за критичне, який відрізняється тим, що зменшення вертикальних прискорень здійснюють демпфуючими елементами.

Опис

Ключові слова

колiснi машини

Бібліографічний опис

Пат. 63494 Україна, МКИ B60W 30/02 (2006.01). Спосiб пiдвищення поперечної стiйкостi колiсних машин зi складаними рамами / Подригало Михайло Абович, Полянський Олександр Сергiйович, Дубiнiн Євген Олександрович, Задорожня Вiкторiя Володимирiвна ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2011 03212 ; заявл. 18.03.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. N 19. - 4 с.

Зібрання