Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків, що складається з датчика лазерного випромінювання інфрачервоного діапазону, оптичного модулятора, генератора імпульсів, лічильника-дешифратора, підсилювачів, задавального генератора, резонансного підсилювача, елемента визначення частоти доплерівського зсуву сигналу, перетворювача частоти зсуву сигналу і фотоприймача, причому генератор імпульсів через лічильник-дешифратор послідовно сполучений з підсилювачами, задавальний генератор через резонансний підсилювач підключений до оптичного модулятора, датчик лазерного випромінювання оптично з'єднаний з оптичним модулятором, елемент визначення частоти доплерівського зсуву сигналу виконано в вигляді двократного перетворювача частоти, перетворювач частоти зсуву сигналу виконано у вигляді вимірювача частоти, причому двократний перетворювач частоти підключений першим входом до виходу задавального генератора, вихід двократного перетворювача частоти підключений до вимірювача частоти та високочастотного детектора, який відрізняється тим, що додатково введені елемент "АБО", оптоволоконний кабель, оптичні поворотні призми та фотоприймачі для кожної смуги дороги, які через підсилювачі підключені до елемента "АБО", вихід якого підключений до другого входу двократного перетворювача частоти, вихід оптичного модулятора через оптоволоконний кабель підключений до оптичних поворотних призм для кожної смуги дороги.

Опис

Ключові слова

електротехнiка, транспортний потiк

Бібліографічний опис

Пат. 65119 Україна, МКИ G08G 1/00. Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв / Левтеров Андрiй Iванович, Ярута Антон Миколайович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2011 06035 ; заявл. 16.05.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. N 22. - 4 с.

Зібрання