Визначення максимального тиску на ґрунт сільськогосподарських шин при різних способах баластування трактора

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Наведено теоретичний аналіз рівня максимального тиску на ґрунт тракторних сільсько-господарських шин при різних способах баластування трактора. Аналіз враховує зміну жорсткості шини, радіального прогину, вантажопідйомності і площі плями контакту з ґрунтом при підвищенні зчіпної ваги трактора за рахунок установки баластних вантажів і наповнення шин баластною рідиною.

Опис

Ключові слова

максимальний тиск на ґрунт, баластування трактора, жорсткість шини, радіальна навантага на шину, тиск повітря в шині, максимальное давление на почву, балластировка трактора, жесткость шины, радиальная нагрузка на шину, давление воздуха в шине, maximum soil pressure, tractor ballasting, tire stiffness, radial tire load, tire air pressure

Бібліографічний опис

Ребров, О. Ю. Визначення максимального тиску на грунт сiльськогосподарських шин при рiзних способах баластування трактора / Ребров О. Ю. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 45. - С. 112-122