Перевірка герметичності камери згорання та інших систем автомобіля за допомогою пневмотестера і генератора диму

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто методи перевірки герметичності різних систем та механізмів автомобіля, що дозволяє швидко і ефективно знаходити и ремонтувати несправності автомобіля.

Опис

Ключові слова

герметичність, втрати повітря, тиск, з’єднання, герметичность, потери воздуха, давление, соединение, tightness, the loss of air, pressure, the compound

Бібліографічний опис

Щербина, А. В. Перевірка герметичності камери згорання та інших систем автомобіля за допомогою пневмотестера і генератора диму / А. В. Щербина // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання