Пневматичний двигун

Анотація

Пневматичний двигун, що містить один чи декілька циліндрів, в кожному з яких з можливістю зворотно-поступального руху розміщений поршень, з'єднаний з кривошипно-шатунним механізмом, сполучену з порожниною циліндра нагнітальну порожнину, впускну порожнину, відділену від нагнітальної порожнини стінкою, в якій розміщений впускний клапан, зв'язаний за допомогою штока з поршнем, джерело стисненого газу, сполучене з впускною порожниною, і випускний отвір, який відрізняється тим, що він містить додаткову порожнину змінного об'єму, сполучену отвором з нагнітальною порожниною, одну чи декілька відповідно кількості циліндрів.

Опис

Ключові слова

двигуни автомобiльнi

Бібліографічний опис

Декларац. пат. 62513 А Україна, МКИ 7 F 02 B 43/00. Пневматичний двигун / С. I. Бондаренко, I. М. Кудрявцев, О. I. П'ятак, Б. М. Муринець-Маркевич, М. М. Левченко ; Фiзико-техн. iн-т низьких температур iм. Б.I. Веркiна НАН України, ХНАДУ. - N 2003042984 ; заявл. 07.04.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. N 12. - 3 с

Зібрання