Місцеві бюджети як чинник розвитку фінансової системи України за умов бюджетної децентралізації

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті визначено роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України; розглянуто питання щодо вдосконалення механізму впровадження принципів бюджетної децентралізації на рівні органів місцевого самоврядування.Підкреслено важливість формування стабільної бази формування доходів місцевих бюджетів як головного чинника забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України. Проаналізовано результати створення ОТГ та їх вплив на формування власних доходів місцевих бюджетів; досліджено перші позитивні результати від створення ОТГ у сфері зростання частки власних надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів. Обґрунтовано доцільність продовження реформи міжбюджетних відносин та децентралізації бюджетної системи країни в цілому. Подано досвід зарубіжних країн у сфері формування місцевих бюджетів, проаналізовано роль неподаткових надходжень у структурі місцевих бюджетів провідних країн світу. Надано аналіз показників структури доходів бюджету у процесі їх планування на прикладі зведеного бюджету Харківської області. Виявлено тенденцію до зростання основних показників доходів зведеного бюджету Харківської області за 2014-2016 роки. Вказано, що в структурі державних трансфертів, що надійшли до зведеного бюджету області, основну частку посідали субвенції на виконання соціальних функцій місцевих органів влади. Зазначено, що видатки зведеного бюджету Харківської області були переважно спрямовані на соціальне забезпечення населення регіону. Запропоновано заходи щодо вдосконалення механізму формування доходів місцевих бюджетів як основи фінансової стабільності розвитку економіки України за умов проведення бюджетної децентралізації. Наголошено на необхідності підвищення якості контролю за використанням дохідної частини місцевих бюджетів з боку держави та органів місцевого самоврядування. Надано загальні пропозиції щодо розробки сучасної системи заходів зі стабілізації надходжень до місцевих бюджетів. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення ефективної взаємодії на рівні державних та місцевих органів влади у сфері міжбюджетних відносин.

Опис

Ключові слова

бюджетна система, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, бюджетна децентралізація, міжбюджетні трансферти, міжбюджетні відносини, ОТГ (об'єднані територіальні громади), власні надходження місцевих бюджетів, субвенції, budget system, local budgets, the incomes of the local budgets, budget decentralization, intergovernmental transfers, intergovernmental fiscal relations, LSGS (local self-government structures)

Бібліографічний опис

Дахнова, О. Є. Місцеві бюджети як чинник розвитку фінансової системи України за умов бюджетної децентралізації / О. Є. Дахнова, І. В. Матросова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 4 (19). – С. 94–99.

Зібрання