Схема поиска гамильтонова маршрута минимальной стоимости на транспортной сети

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Рассматривается гамильтонова задача коммивояжера и ее новое обобщение, моделирующее реальные ситуации в управлении и планировании на транспортных сетях.

Опис

Ключові слова

алгоритм, граф, вершина графа, пространство решений, точность, простір рішень, точність, algorithm, graph vertex, space of solutions, precision

Бібліографічний опис

Маций, О. Б. Схема поиска гамильтонова маршрута минимальной стоимости на транспортной сети / О. Б. Маций // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання