2024

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних технологіях : в 3-х томах. Т. 2 : Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в металогідридних технологіях
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Русанов, А. В.; Соловей, В. В.; Внукова, Н. В.; Зіпунніков, М. М.; Козловський, О. В.
    У монографії на основі результатів фундаментальних досліджень в галузі термо- і газодинаміки, теплофізики металогідридних сполук викладено концептуальні підходи до створення металогідридних систем та теплоенергетичних установок з термохімічним стиском водню. На основі результатів термогазодинамічного аналізу отримано кількісні характеристики впливу режимних і конструктивних факторів на ефективність роботи термосорбційних компресорів при використанні теплоти низького температурного потенціалу. Надано рекомендації щодо вибору перспективних технологічних схем з компонування основних вузлів металогідридної техніки та їх використання в системах акумулювання і стиску водню в енергетотехнологічних установках транспортного й стаціонарного призначення, з метою підвищення їх енергоекологічних характеристик. Для фахівців енергетичного профілю, наукових співробітників, аспірантів і студентів енергетичних та екологічних спеціальностей.