2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Російська рок-поезія: моделювання глибини тексту
  (2016) Оробінська, Марія Володимирівна; Оробинськая, Мария Владимировна
  Mонографія присвяченa вивченню російської рок-поезії з огляду на глибину тексту, параметра, який відображає складність і ступінь варіативності сприйняття творів. Основний метод, використаний у дослідженні, – метод парадигматичного аналізу тексту. Парадигматичний аналіз організації претендує на те, щоб представити модель сприйняття тексту. У процесі розуміння тексту реципієнт переходить від текстової синтагматики (слова розташовані у тексті линейно) до ментальної парадигматики («предметні» образи пов’язуються за законами логіки та асоціацій). Розуміння тексту залежить від характеристик парадигм і міжпарадигматичних зв’язків. Існує гіпотеза, що для оцінки якості перекладу можуть використовуватися парадигматичні організації подібності та відмінності між вихідним і цільовим текстами. Парадигми досліджено за 6 параметрами: актуальність парадигми, конфігурація парадигм, засоби зв'язку парадигм, функції парадигм, склад парадигм, спосіб вираження парадигм. На основі інтуїтивних уявлень і експериментальних даних 403 твори російської рок-поезії 10 авторів розподілено на три групи за ступенем складності сприйняття. Кожній групі властива специфічна парадигматична організація. Таким чином, було підтверджено гіпотезу про те, що специфіка парадигматичної організації тексту зумовлює ту чи ту глибину тексту. Глибина тексту може слугувати характеристикою ідіостилю, тому що визначається змістовими і формальними особливостями, притаманними творам певного автора.
 • Документ
  Експериментальні дослідження динаміки спортивного автомобіля з елементами пасивної безпеки і несучою системою з композитних матеріалів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2016) Туренко, А. М.; Клименко, В. І.; Ужва, А. В.; Савченко, Є. Л.; Сергієнко, О. В.; Лукашов, І. В.; Шаповаленко, В. О.; Ламла, Т. Л.
  Наведено результати наукових досліджень в області експериментальних досліджень динаміки спортивних автомобілів з елементами пасивної безпеки. На основі методів розрахунку основних параметрів і експериментальних даних руху транспортного засобу. Отримано аналітичні залежності визначення динаміки руху транспортного засобу з урахуванням геометричних, вагових, швидкісних, зчіпних властивостей коліс з опорною поверхнею з застосуванням елементів пасивної безпеки на несучій системі спортивного автомобіля. Теоретично та експериментально досліджено шляхи створення та особливості робочих процесів спортивного автомобіля при русі. Матеріали монографії включають роботи, виконані співробітниками кафедри автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Розрахована на науково-технічних працівників і експертів у галузі автомобільного транспорту, а також студентів і аспірантів транспортних Вузів.
 • Документ
  Оценка напряженно деформированного состояния несущих систем и элементов конструкции из современных материалов в спортивных автомобилях
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2016) Туренко, А. Н.; Клименко, В. И.; Ужва, А. В.; Ламла, Т. Л.; Савченко, Е. Л.; Сергиенко, А. В.; Лукашев, И. В.; Шаповаленко, В. А.
  Приведены результаты научных исследований в области оценка напряженно-деформированного состояния несущих систем и элементов конструкции из современных материалов в спортивных автомобилях. На основе методов расчета основных параметров и экспериментальных данных. Получены результаты напряженно деформированного состояния несущих систем транспортного средства с учетом геометрических, весовых, скоростных параметров и применения современных материалов. Теоретически и экспериментально исследованы пути создания несущей системы спортивного автомобиля. Материалы монографии включают работы, выполненные сотрудниками кафедры автомобилей Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Рассчитана на научно-технических работников и экспертов в области автомобильного транспорта, а также студентов и аспирантов транспортных ВУЗов.