2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Комп'ютерні технології управління проектами : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Ільге, Ігор Генріхович; Ilhe, Ihor
  У навчальному посібнику викладено технологію використання спеціалізованих комп'ютерних програм для планування і супроводу виконання проектів на прикладі застосування програмного пакету Microsoft Project. Викладено питання побудови в середовище даного програмного комплексу структури та розкладу проекту, створення бази даних ресурсів проекту та їх призначення на роботи проекту, аналізу і оптимізації плану проекту, можливості відстеження виконання проекту і оцінки його успішності, організації комунікації в команді проекту. Посібник стане корисним для студентів, що навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизоване управління технологічними процесами», а також може бути корисним студентам інших напрямів, де вивчаються питання застосування комп'ютерних технологій в управлінні проектами.
 • Документ
  Economics of enterprise : course book for practical classes and independent work of students.
  (FOP Brovin O.V., 2022) Shevchenko, І.; Dmytriieva, О.; Шевченко, І.; Дмитрієва, O.
  The course book for practical classes and independent work of students “Economics of enterprise” is aimed to provide the theoretical and practical training of bachelors of economic specialties and economic training of bachelors of technical specialties. Each topic of the course book for practical classes and independent work of students “Economics of enterprise” has the following structure: theoretical provisions; recommended videos; theoretical questions; test tasks; individual practical task (tasks); methodical guidelines for solving practical task (tasks); example of solution to practical task (tasks). The course book for practical classes and independent work of students “Economics of enterprise” is intended for students of higher education institutions.
 • Документ
  Теорія цифрових автоматичних систем колісних та гусеничних транспортних засобів : навчальний посібник для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Александров, Є. Є.; Александрова, Т. Є.; Костяник, І. В.; Холодов, М. П.; Aleksandrov, Ye.; Aleksandrova, T.; Kostianyk, I.; Kholodov, M.
  У навчальному посібнику розглядаються питання аналізу та синтезу цифрових автоматичних систем під час їхнього застосування в агрегатах колісних і гусеничних транспортних засобів. Рекомендовано студентам спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вивчення вибіркового блоку дисциплін «Мехатронні системи транспортних засобів» та «Підйомно-транспортні машини і обладнання».
 • Документ
  Посібник з англійської мови для аспірантів технічних закладів вищої освіти (для практичних занять та самостійної роботи)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Саєнко, Наталія Віталіївна; Понікаровська, Світлана Володимирівна; Новікова, Євгенія Борисівна; Созикіна, Ганна Сергіївна
  Метою посібника є навчання читання та розуміння науково-популярних текстів і текстів за фахом, засвоєння загальнонаукової лексики, формування навичок говоріння з широкого кола тем академічного спілкування та навичок писемного мовлення в галузі науки і техніки. Ефективне практичне оволодіння мовою забезпечується системою лексичних і комунікативних вправ, що стимулюють інтерес і творчу діяльність тих, хто вивчає мову. Посібник призначений для підготовки докторів філософії за всіма спеціальностями ХНАДУ, а також для широкого кола тих, хто вдосконалює англійську мову в її науковому й академічному аспектах.