Теорія цифрових автоматичних систем колісних та гусеничних транспортних засобів : навчальний посібник для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються питання аналізу та синтезу цифрових автоматичних систем під час їхнього застосування в агрегатах колісних і гусеничних транспортних засобів. Рекомендовано студентам спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вивчення вибіркового блоку дисциплін «Мехатронні системи транспортних засобів» та «Підйомно-транспортні машини і обладнання».

Опис

Ключові слова

автоматичне керування, колісний трансортний засіб, параметричний синтез, курсова стійкість, цифрові низькочастотні фільтри, automatic control, wheeled vehicle, parametric synthesis, course stability, digital low-pass filters

Бібліографічний опис

Теорія цифрових автоматичних систем колісних та гусеничних транспортних засобів : навч. посіб. для студентів спец. «Галузеве машинобудування» / Є. Є. Александров, Т. Є. Александрова, І. В. Костяник, М. П. Холодов. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 108 с.

Зібрання