2020, Випуск 17

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020)
 • Документ
  Оцінка енергетичних показників електроприводу компресора електричного транспорту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Далека, Василь Хомич; Будниченко, Валерій Борисович; Дзюбенко, Олександр Андрійович; Далека, Василий Фомич; Дзюбенко, Александр Андреевич; Daleka, Vasyl; Budnichenko, Valery; Dziubenko, Oleksandr; Будниченко, Валерий Борисович
  В статті представлено результати дослідження та пропозиції з підвищення енергоефективності електроприводів компресорів рухомого складу електричного транспорту на основі вимірювання робочих параметрів електродвигуна та компресора. На прикладі дослідження тягового електропривода компресора тролейбуса наведено: середнє відношення максимального значення пускового струму двигуна компресора до сталого значення, середнє відношення максимального значення пускового струму двигуна до номінального, середня тривалість перехідного при включенні приводного двигуна, середній час роботи компресора при русі тролейбуса, фактичну потужність двигуна компресора при його включенні, середню кількість електроенергії, що споживається пневматичною системою в плині робочої зміни рухомого складу на маршруті. Показано доцільність вирішення питань ресурсозбереження при виборі допоміжних електроприводів рухомого складу електричного транспорту.
 • Документ
  Расходомер топлива на базе микроконтроллера AVR Microchip (Atmel)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Кривошапов, Сергей Иванович; Кривошапов, Сергій Іванович; Krivoshapov, Sergey
  В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически контролировать расход топлива. Предложено измерять количество топлива за единицу времени в топливной магистрали автомобиля. Разработан программно-аппаратный комплекс для измерения расхода топлива, состоящий из системы управления электроклапанами расходомера, регистрации и обработки информации в микропроцессоре, передачи данных на компьютер, организации интерфейса взаимодействия с пользователем. Использование расходомера топлива позволяет контролировать эффективность топливоподачи, своевременно обнаруживать скрытые неисправности автомобиля, оценивать качество условий эксплуатации.
 • Документ
  Параметрический синтез цифровой системы курсовой устойчивости автомобиля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Александров, Евгений Евгеньевич; Александрова, Татьяна Евгеньевна; Костяник, Ирина Витальевна; Моргун, Ярослав Юрьевич; Александров, Євген Євгенович; Александрова, Тетяна Євгеніївна; Костяник, Ірина Віталіївна; Моргун, Ярослав Юрійович; Aleksandrov, Eugen; Aleksandrova, Tetiana; Kostianyk, Iryna; Morgun, Yaroslav
  Рассматривается задача выбора варьируемых параметров алгоритма управления, реализуемого цифровым электронным блоком системы курсовой устойчивости автомобиля и обеспечивающего максимальный запас устойчивости и максимальное быстродействие стабилизируемого процесса при торможении автомобиля.
 • Документ
  Інформаційні контрольно-діагностичні системи сучасних транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Сєріков, Георгій Сергійович; Сєрікова, Ірина Олексіївна; Смирнов, Олег Петрович; Борисенко, Анна Олегівна; Serikov, Georgy; Serikova, Irina; Smirnov, Oleg; Borisenko, Аnna; Сериков, Георгий Сергеевич; Серикова, Ирина Алексеевна
  Розглянуті інформаційні контрольно-діагностичні системи сучасних транспортних засобів. Особлива увага приділена контрольно-вимірювальним приладам та засобам бортової діагностики, інформаційним системам гібридних транспортних засобів. Показані інформаційні системи Honda CR-Z та Chevrolet Volt.
 • Документ
  Інформаційна технологія дистанційного примусового обмеження швидкості транспортних засобів для підвищення безпеки дорожнього руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Симбірський, Геннадій Дмитрович; Симбирский, Геннадий Дмитриевич; Simbirsky, Gennady
  Пропонується спосіб зниження аварійності та смертності на автодорогах в частині, що залежить від швидкості транспортних засобів, заснований на дистанційному примусовому обмеженні їх швидкості. На автомобілі приймається сигнал, що несе граничне значення допустимої швидкості руху, який передається або станціями мобільного зв'язку, або спеціальними передавачами, встановленими на автодорогах. У разі перевищення швидкості бортовий комп'ютер обробляє цей сигнал та знижує подачу палива.
 • Документ
  Сравнение нагрузочной способности головок винта в зависимости от формы паза
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Кравченко, Роман Владимирович; Богдан, Дмитрий Иванович; Поваляев, Сергей Иванович; Богдан, Дмитро Іванович; Поваляєв, Сергій Іванович; Kravchenko, Roman; Bogdan, Dmitry; Povalyaev, Sergey
  Для ремонта автомобиля и других работ с резьбовым крепежом часто используется удобный инструмент – торцевые головки. В настоящей статье рассмотрена нагрузочная способность двух самых распространенных форм торцевых головок, а именно головки Torx и головки Hex.
 • Документ
  Аналіз функціональних можливостей сенсорних дисплеїв в інформаційних системах транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Сєріков, Георгій Сергійович; Сєрікова, Ірина Олексіївна; Смирнов, Олег Петрович; Борисенко, Анна Олегівна; Serikov, Georgy; Serikova, Irina; Smirnov, Oleg; Borisenko, Anna; Сериков, Георгий Сергеевич; Серикова, Ирина Алексеевна
  Вирішена важлива науково-практична задача, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність транспортних засобів за рахунок розширення функціональних можливостей сенсорних дисплеїв в автомобільних і тракторних інформаційних системах.
 • Документ
  Аналіз підходів до реалізації системи управління безпекою дорожнього руху в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Птиця, Геннадій Григорович; Абрамова, Людмила Сергіївна; Ptytsia, Hennadii; Abramova, Ludmila; Птица, Геннадий Григорьевич; Абрамова, Людмила Сергеевна
  В статті розглянуто підходи до побудови ефективної структури системи управління безпекою дорожнього руху. Визначені вимоги до системи управління безпекою дорожнього руху з урахуванням мети, задач та функцій даної системи. Наведено результати порівняльного аналізу досвіду провідних країн світу, з кращими за Україну показниками безпеки, щодо основних складових системи. В результаті аналізу виділено основні складові вітчизняної системи управління безпекою, удосконалення/побудова яких може суттєво підвищити ефективність функціонування системи управління та підвищити рівень безпеки дорожнього руху в Україні.
 • Документ
  Вимірювальний комплекс деформацій елементів каркасу кузова автобуса в експлуатаційних умовах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Рубан, Дмитро Петрович; Рубан, Дмитрий Петрович; Ruban, Dmytro Petrowich
  Розроблено прилад для вимірювання деформації елементів каркасу кузова автобуса за допомогою зміни деформаційного опору. Прилад - недорогий, доступний, завадостійкий з високою швидкодією. В комплексі з діагностичним обладнанням автобусів на агрегатній базі IIsuzu та сучасною комп’ютерною технікою відкривається можливість проведення високоточних досліджень
 • Документ
  Сонячна зарядна електростанція – комплекс для проведення лабораторних та практичних занять
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Гнатов, Андрій Вікторович; Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатова, Ганна Андріївна; Тарасов, Кирилл Сергеевич; Гнатова, Анна Андреевна; Hnatov, Andrii; Arhun, Shchasiana; Hnatova, Hanna; Tarasov, Kyrylo
  Наведено технічні характеристики розробленого комплексу, зазначені основні його складові та представлено перелік його обладнання. Приведено основні залежності для розрахунку параметрів сонячних панелей у складі розробленого комплексу. Запропоновано схему для проведення експериментальних досліджень з сонячними панелями комплексу. Запропоновано перелік лабораторних та практичних занять, що можна проводити на розробленому комплексі.
 • Документ
  Моделирование повреждения шатуна при поступлении жидкости в цилиндр ДВС
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Хрулев, Александр Эдуардович; Хрулєв, Олександр Едуардович; Khrulev, Alexander
  Рассмотрены закономерности деформации стержня шатуна в процессе сжатия воздуха с жидкостью в цилиндре ДВС. Выполнено моделирование процесса сжатия с жидкостью, получена зависимость давления в цилиндре и деформации шатуна от степени заполнения камеры сгорания жидкостью. Проведено численное интегрирование системы дифференциальных уравнений, описывающих изменение давления и температуры воздуха с жидкостью в цилиндре по углу поворота коленчатого вала, определена зависимость максимального давления в цилиндре и деформации шатуна от заполнения камеры сгорания жидкостью. Для найденных деформаций выполнено моделирование осевого сжатия стержня шатуна с помощью метода конечных элементов, определены форма стержня и напряжения, установлена зависимость продольного изгиба от осевого сжатия стержня. Результаты моделирования сопоставлены с экспериментальными данными по повреждению шатунов в эксплуатации ДВС, а также с результатами расчетов напряжений с помощью классических методов, обоснована возможность практического применения моделирования повреждений при исследовании причин неисправности двигателей.