Інституційне регулювання відтворення капіталу портових підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Становлення ринкових відносин, поява господарських структур різних форм власності та джерел фінансування, кардинальні зміни амортизаційної, інвестиційної та податкової політики держави - все це робить необхідним розробку нових підходів до організації відтворення капіталу портових підприємств і формування відповідного інституційного середовища. Інституціональні умови формування відтворювальної системи портової галузі слід сприймати як сукупність правил і механізмів, що примушують суб'єкти господарювання до виконання цих норм. Відповідно і регулювання відтворення капіталу портових підприємств повинно спиратися на інституційний під- 210 хід через створення адекватного механізму, який можна визначити як сукупність способів регулювання та стимулювання відтворення капіталу, об'єднаних спільною метою, методами і спрямованих на досягнення ефективності. На внутрішнє інституційне середовище підприємства найбільш істотно впливають фактори зовнішнього середовища, що безпосередньо пов'язані з регулюючими функціями держави, до яких відноситься бюджетна та податкова політика, механізми державного регулювання ринкових відносин, формальні і неформальні правила з регулювання окремих ринків, нормативно-правове середовище. Формування сучасного інституційного середовища створить сприятливі умови для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у портову галузь, подальшої структуризації господарського комплексу. Коли інституційні умови носять системний характер, то це сприяє виникненню синергетичного ефекту. Так, у розвинених країнах інтереси як підприємця, так суспільства і держави виявляються ідентичними, збалансованими, що сприяє активізації підприємницької діяльності. Інституційні умови розвитку підприємництва та відтворення капіталу в Україні ще не представляється можливим охарактеризувати як системні.

Опис

Ключові слова

відтворення капіталу, портові підприємства, інституційне середовище, reproduction of capital, port enterprises, institutional environment

Бібліографічний опис

Брагарник, О. О. Інституційне регулювання відтворення капіталу портових підприємств / О. О. Брагарник // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 209–213.

Зібрання