Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У даній статті розглядається проблема посилення конкурентоздатності підприємницької діяльності в національній економіці, в якій водночас здійснюються заходи по дотриманню соціальної зорієнтованості у розвитку і реалізується інноваційна модель забезпечення суспільної динаміки. Автор висуває гіпотезу з приводу того, що в таких особливих умовах підтримання суспільного поступу слід відійти від стереотипу сприйняття інновацій виключно в техніко-технологічному контексті і перейти в площину тлумачення їх сутності у більш розширену площину. В цьому контексті обґрунтовується позиція щодо перебору на себе такої місії дещо іншою категорією інновування, а саме соціальними інноваціями. На основі аналізу становлення підходів, за якими науковцями тлумачиться сутність соціальних інновацій в статті виокремлено деструктивні аспекти таких думок і запропоновано їх авторську концепцію. Особлива увага в процесі формування останньої автором приділена обґрунтуванню продукту діяльності соціальної держави, в якості якого виділено соціальність. Керуючись методологічною прив’язкою до саме подібного результату соціально-орієнтованого розвитку, в дослідженні здійснено діагностику стратегії і наслідків виробничогосподарської діяльності продуцентів економіки. На основі опрацювання офіційного статистичного матеріалу, а також залучення порогових значень ресурсовикористання, напрацьованих практикою розвинених країн, автором розкриваються на достатньо аргументованих моделях хибні підходи підприємців до формування результату виробництва, які зводять нанівець потенційно наявні в економіці конкурентні переваги і зроблена спроба оцінити обсяги втраченого при цьому ефекту. Квінтесенцією роботи є пропозиція щодо зміни об’єкту оподаткування, а саме прибутку на собівартість. Стаття підводить риску під подібним процесом інновування в спектрі об’єктів оподаткування і започатковує, на погляд автора, шлях до формування адаптаційних спроможностей підприємництва в контексті формування конкурентних переваг і його становлення в якості повноцінного суб’єкта конкурентоспроможності. Такий погляд буде цікавим фахівцям в області формування сприятливого підприємницького середовища в частині забезпечення конкурентних спроможностей власними фінансовими ресурсами.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, проблеми, інновування, концепція, господарювання, суперечності, новації удосконалення

Бібліографічний опис

Більська, О. В. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки / О. В. Більська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 208–214.

Зібрання