Розвиток страхового ринку України в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета статті полягає у розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розвитку страхового ринку України в умовах євроінтеграції. Аналіз процесу європейської інтеграції здійснено спираючись на перевірені практикою методи дослідження, а саме структури європейського страхового ринку та експорту й імпорту страхових послуг. Встановлено, що євроінтеграційний процес базується на конвергенції національних механізмів нагляду та контролю для формулювання міжнародних правил регулювання страхового ринку. Більшість заходів щодо євроінтеграції страхового ринку України направлено на зближення страхового законодавства України до Директив ЄС. Україні належить дуже мала частка світового страхового ринку, що може призвести до поглинання національних страхових компаній іноземними страховиками в умовах підвищення конкуренції на внутрішньому ринку. Визначено основні ознаки євроінтеграції страхового ринку України. Одним з найпоширеніших видів взаємодії українських страховиків з європейським страховим ринком є перестрахування. Визначено, що найбільша частка страхових платежів перестраховикам належить Великобританії та Німеччині. Спостерігається тенденція до зменшення обсягу вихідного зовнішнього перестрахування. Інтернаціоналізацію фінансових операцій страховиків автором розглянуто у контексті експорту та імпорту страхових послуг. Встановлено, що існує значне переважання імпорту страхових послуг над їх експортом. Входження іноземних компаній на національний ринок підтримує зростання конкуренції, яка обов`язково з`явиться після появи іноземних технологій і капіталу. Вимоги міжнародних правил регулювання страхового ринку змусять покинути український фінансовий ринок недобросовісних та слабких учасників, що забезпечить стабільність розвитку фінансового ринку.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, євроінтеграція, Директиви ЄС, перестрахування, експорт страхових послуг, імпорт страхових послуг, Insurance market, european integration, EU Directive, reinsurance, insurance services export, insurance services, import

Бібліографічний опис

Смоляк, В. А. Розвиток страхового ринку України в умовах євроінтеграції / В. А. Смоляк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 188–192.

Зібрання