Розробка стратегії відбору персоналу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В кваліфікаційній роботі удосконалено сутність терміну «стратегія управління персоналом» на основі виділення його суттєвих ознак, зокрема : пріоритетний напрям роботи з персоналом; довгострокова програма конкретних дій; набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом; забезпечення стратегічної конкурентної переваги організації. Ґрунтуючись на наведених вище чотирьох суттєвих ознаках під стратегією управління персоналом пропонується розуміти довгострокову програму конкретних дій, розроблену на основі певних основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, спрямовану на забезпечення стратегічної конкурентної переваги організації за кожним видом діяльності.

Опис

Ключові слова

персонал, управління персоналом, стратегія управління персоналом, стратегія відбору персоналу

Бібліографічний опис

Пономаренко, А. М. Розробка стратегії відбору персоналу : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Пономаренко Анна Миколаївна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 70 с.