Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі інформаційного сектору у розвитку економіки регіонів України. Об’єктом дослідження виступають складові інформаційно-аналітичної інфраструктури національної економіки. Встановлено, що роль інформаційно-аналітичної інфраструктури полягає у: формуванні технологічної системи зв’язку для обміну інформацією; сприянні розвитку і відновленню підсистем соціальної сфери діяльності на базі застосування інформаційно-комунікаційних технологій; організації сфери ділової інформації, консалтингу і реклами з метою посилення конкурентоспроможності основних галузей виробництва за рахунок використання інноваційних методів, рішень, технологій; розвитку наукових інститутів стосовно реалізації фундаментальних, прикладних і дослідно-конструкторських розробок, спрямованого на впровадження наукових досліджень у виробничу діяльність з урахуванням потреб ринку. 142 Виявлено, що серед першочергових проблем розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури відмічається дефіцит кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Для вирішення цієї проблеми передбачена розробка методологічного забезпечення використання комп’ютерних мультимедійних технологій при викладанні шкільних предметів та дисциплін, а також забезпечення пріоритетності підготовки фахівців з ІКТ і втілення принципу «освіта протягом усього життя». В якості напрямів вдосконалення інформаційно-аналітичної інфраструктури запропоновано: розробити антикризові заходи з метою активізації наявних «полюсів зростання» з пріоритетним розвитком інформаційного середовища, як активатора «ефекту зростання»; запровадити інформаційне забезпечення в усі соціальні та економічні процеси на регіональному рівні; зорієнтувати розвиток інформаційної інфраструктури на прогресивні концепції технічного та технологічного оснащення господарської діяльності; забезпечити пріоритетність підготовки фахівців з ІКТ. Проведене дослідження спирається на аналіз останніх наукових публікацій з окресленої тематики, аналіз та синтез отриманих результатів. Отримані висновки можуть бути застосовані при розробці стратегії регіонального розвитку.

Опис

Ключові слова

аудит, інформація, ІТ-технології, консалтинг, лізинг, audit, information, IT-technologies, consulting, leasing

Бібліографічний опис

Федотова, Ю. В. Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України / Ю. В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 141–146.

Зібрання