Інституційно-інфраструктурне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційної інфраструктури, інституційного середовища її регулювання, які здійснюють управління елементів системи інфраструктури, забезпечують ресурсну, нормативно-правову, фінансово-економічну та фіскальну підтримку, а також сприяють веденню інноваційної діяльності. Окреслено головні функції інститутів підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури – основних органів національної, регіональної та місцевої влади на формування та розвиток підсистем та елементів інноваційної інфраструктури. Узагальнено, що механізм державного регулювання процесу формування та розвитку інноваційної інфраструктури України можна розглядати як заходи з формування та розвитку елементів інфраструктури, які базуються на поєднання суб’єкту впливу, стратегічної мети й тактичних цілей, принципів, методів, а також послідовності впровадження інструментів та об’єктів впливу. Рекомендовано механізм державного управління формуванням та розвитком інфраструктури представити як трирівневу структуру, які включає елементи системи управління та забезпечування створення та стабільного функціонування глобальної мережі інноваційної інфраструктури в Україні. Запропоновано при створенні механізму державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні зосереджуватися на регіональному інноваційному потенціалі, оскільки саме так елементи інфраструктури можуть максимально використовувати наявні ресурси для ведення науково-дослідної роботи та створення новаторських розробок. Крім того, такий підхід дозволить розвивати найсильніші галузі регіональної економіки, формувати дієвий центр управління інноваційними програмами. Також сформовано ряд рекомендацій щодо удосконалення діяльності інститутів державної та регіональної влади, мета якої спрямована на підвищення ефективності формування та розвитку інноваційної інфраструктури.

Опис

Ключові слова

інноваційна інфраструктура, інноваційно-технологічний розвиток, державне регулювання, механізм регулювання інноваційної інфраструктури, інституційне забезпечення, innovation infrastructure, innovation and technological development, state regulation, innovation infrastructure regulation mechanism, institutional support

Бібліографічний опис

Паризький, І. В. Інституційно-інфраструктурне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України / І. В. Паризький // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 1 (16). – С. 69–74.

Зібрання