Науково-дослідницька робота студента як метод удосконалення професійних компетентностей фахівця

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Брежнєва-Єрмоленко, О. В. Науково-дослідницька робота студента як метод удосконалення професійних компетентностей фахівця / О. В. Брежнєва-Єрмоленко, О. В. Волько // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 01 черв. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 107.