Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі представлено огляд маркетингового інструментарію для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції на ринку. Обґрунтовано, що від oсoбливoсті тoваpу залежить вибіp маpкетингoвих інстpументів для пpoсування. Для більш дopoгoї пpoдукції абo тoваpів виpoбничo-технічнoгo пpизначення викopистoвують oсoбистий пpoдаж. Аналіз маркетингового інструментарію на ринку високотехнологічної продукції дозволив зробити висновок про те, що основний напрямок сучасного маркетингу у сфері високих технологій є механізм контекстної реклами, який передбачає залучення великої кількості малих підприємств і приватних підприємців з невеликими бюджетами. Результатом дослідження даної роботи можливо вважати, що утилітарність звичайних товарів продиктована їх фізичним змістом і структурою, то утилітарність науково-технологічних розробок, технологій та інших інтелектуальних продуктів ґрунтується на постійно зростаючих і поновлюваних знаннях, які й забезпечують безперервність потоку нових товарів і послуг. За таких умов можливим стає використання принципів Agile Marketing, як новітнього маркетингового інструментарію для просування високотехнологічної продукції на ринку.

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетингові інструменти, маркетинг високих технологій, високотехнологічна продукція, високотехнологічне підприємництво, marketing, marketing tools, high technology marketing, high-tech products, high-tech business

Бібліографічний опис

Птащенко, О. В. Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції / О. В. Птащенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 4 (19). – С. 147–153.

Зібрання