Пріоритети формування структурної політики в сучасних умовах інтеграційних перетворень

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дослідження проблем формування структурної політики, її методологічне та практичне обґрунтування повинно стати пріоритетом наукових розробок в умовах інтеграційно-орієнтованої політики економічного розвитку. Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми пошуку пріоритетів структурної політики в сучасних умовах інтеграційних процесів. Виділено цілі державної структурної політики, а саме: оптимізація структури економіки; підтримка експортоорієнтованих галузей; фінансування інноваційних досліджень й стимулювання їх упровадження; застосування високих технологій. Проаналізовано сучасний стан структури економіки. Відмічено, що для промисловості України в основному характерний розвиток середньонизькотехнологічних та низькотехнологічних виробництв і не набувають цілеспрямованого розвитку ті види економічної діяльності, які на сучасному етапі можуть забезпечити суттєве прискорення науково-технологічного прогресу. Серед загроз структурної модернізації та адаптації національної економіки виділені наступні: загострення глобальної конкурентної боротьби за інноваційні та інтелектуальні ресурси; ймовірність закріплення низькотехнологічного характеру національної економіки та погіршення умов участі в міжнародному поділі праці; недостатній рівень використання інноваційного потенціалу. Досліджено динаміку обсягів інновацій у промисловості України протягом останніх років, зроблено висновок про негативну тенденцію зменшення частки підприємств, які впроваджують інновації. Доведено, що серед видів економічної діяльності одним з найважливіших має стати виробництво високотехнологічної продукції, використання високоінтелектуального людського потенціалу, що дозволить успішно інтегруватися вітчизняній економіці до світового господарства, особливо в умовах інтеграційних перетворень. Зроблено висновок, що реалізувати поставлені задачі можливо лише шляхом впровадження ефективної державної структурної політики, яка може забезпечити стійке макроекономічне зростання, стабільність і соціальну спрямованість економіки.

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, структурна політика, інтеграція, структура економіки, інновації, economic development, structural policy, integration, economic structure, innovation

Бібліографічний опис

Романова, Т. В. Пріоритети формування структурної політики в сучасних умовах інтеграційних перетворень / Т. В. Романова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 133–136.

Зібрання