Визначення основних елементів процесу управління змінами на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Основні моменти даної статті присвячені розгляду питання стосовно формування процесу управління змінами та, відповідно, виділенню елементів, з які повинні входити до його складу. Предметом дослідження виступають основні теоретичні підходи щодо визначення елементів процесу управління змінами та постановки бачення використання системного підходу до процесу управління змінами на підприємстві. Метою даної статті є виділення основних елементів процесу управлінн змінами на підприємстві та встановлення між ними взаємозв’язків. Проведене дослідження теоретичних аспектів формування процесу управління змінами в вітчизняній і зарубіжній науковій літературі показало, що основна увага приділяється саме процесу управління змінами. Тому в даній статті було розглянуто узагальнену модель процесу змін, яку представяють трьома взаємозв’язаними блоками: поточний стан організації; перехідна стадія; майбутній стан. Окремо було встановлено взаємозв’язок між процесами управління змінами і стратегічного управління. В результаті виявлено, що зміни впливають на стратегію підприємства, примушуючи керівництво до трансформації бізнесу. Цього і потрібен процес управління, в даному випадку саме змінами. В якості елементів в статті виділено наступні: «Трьохмірна карта» змін, «Законодавча база» змін, «Документальна база» змін, програма змін, алгоритм процесу змін. Окремо до кожного елементу процесу змін надано його характеристику. Для забезпечення ефективного процесу управління змінами, підприємствам, в даній статі, запропоновано використовувати системний підхід до процесу управління змінами. Даний підхід враховує дію зовнішніх і внутрішніх факторів, які здійснюють вплив на процес управління змвінами. Як результат, на виході системи, отримують зміну або трансформацію об’єкта.

Опис

Ключові слова

зміни, процес змін, елементи процесу змін, система змін, changes, process of changes, components of the process of changes, system of changes

Бібліографічний опис

Курилова, Н. М. Визначення основних елементів процесу управління змінами на підприємстві / Н. М. Курилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 68–72.

Зібрання