ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Подано оптимізаційну модель раціонального розподілу навчального часу за дисциплінами підготовки фахівців.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, оцінка, аналіз, оптимізація, навчальний час, дистанционное обучение, оценка, анализ, оптимизация, учебное время, distance learning, assessment, analysis, optimization, studying time

Бібліографічний опис

Рогозін, А. С. Оптимізаційна модель розподілу часу між дисциплінами курсу дистанційного навчання/ А. С. Рогозін, М. А. Рогозіна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 109–111.

Зібрання