Практичні питання взаємодії кредитних спілок та страхових компаній України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена небанківським фінансовим установам України: кредитним спілкам та страховим компаніям. За результатами дослідження динаміки основних показників діяльності кредитних спілок та страхових компаній України встановлено, що незважаючи на різну спрямованість їх фінансових послуг, кризові явища у фінансовому секторі обумовлюють єдині для цих установ проблеми функціонування: зменшення кількості цих установ, обсягів їх активів, капіталу . В період кризи, об’єднання потенціалу різних фінансових інститутів є можливістю підвищення їх фінансової ефективності. В статті обґрунтовано, що фінансові послуги кредитних спілок можуть виступати об’єктами страхування (кредитні договори, внески (вклади) на депозитні рахунки ), що і є основним підгрунттям для налагодження успішної співпраці між спілками та страховими компаніями. Співпраця у цьому напрямі сприяє ди- 193 версифікації фінансових послуг страхових компаній, які на сьогодні, більшою мірою орієнтовані на банківських клієнтів, що посилює їх залежність від банківської системи. Для кредитних спілок страхування внесків (вкладів) на депозитні рахунки, в умовах відсутності державної системи гарантування їх вкладів, є інструментом підвищення довіри до них з боку вкладників. Крім того, кредитні спілки є потенційно вигідним та надійним об’єктом інвестування коштів страховими компаніями. Однак, зазначений вектор співпраці потребує змін діючого законодавства. В результаті запропонованих напрямів взаємодії кредитні спілки отримують інструмент гарантування внесків (вкладів) на депозитні рахунки та забезпечення виданих кредитів, альтернативне джерело отримання фінансових ресурсів; страхові компанії – збільшення клієнтської бази, надійний об’єкт інвестування.

Опис

Ключові слова

фінансовий посередник, кредитна спілка, страхова компанія, страховий ринок, кредитна кооперація, financial intermediary, credit Union, insurance company, insurance market, credit cooperation

Бібліографічний опис

Баранова, В. Г. Практичні питання взаємодії кредитних спілок та страхових компаній України / В. Г. Баранова, О. Г. Волкова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 192–196.

Зібрання