Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Дослідження частотних характеристик підвіски та проведення аналізу коливань їх елементів спортивного автомобіля класу Е8
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Конопелько, Андрій Володимирович
  Об’єкт дослідження – характеристика підвіски спортивного автомобіля класу Е8. Мета роботи – дослідження факторів, які найбільше впливають на характеристики підвіски спортивного автомобіля класу Е8. В процесі проведення дослідження було виявлено особливості будови підвісок гоночних автомобілів класу Е8. З-поміж різних типів підвісок, які використовуються для транспортних засобів вказаного класу, було виокремлено підвіску на поперечних важелях як найбільш розповсюджену. Було побудовано тривимірну модель підвіски на поперечних важелях та досліджено міцністні характеристики її елементів. У результаті проведеного моделювання руху гоночного автомобіля по поверхні із заданим мікропрофілем було оцінено вплив характеристик підвіски на навантаженість несучої системи, визначені показники жорсткості для передньої і задньої підвіски, які забезпечують рух автомобіля по дорозі з відмінним покриттям із найменшими прискореннями несучої системи.
 • Документ
  Дослідження факторів взаємодії вантажу з рамою транспортного засобу категорії О4
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Біланов, Сергій Сергійович
  Мета роботи – аналіз факторів взаємодії вантажу з рамою транспортного засобу категорії О4 з метою підвищення ефективності та безпеки перевезення вантажів. Об'єкт дослідження – транспортні засоби категорії О4, які включають вантажні автомобілі та інші транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів. Предмет дослідження – взаємодія вантажу з рамою транспортного засобу категорії О4. Дослідження орієнтується на ідентифікацію та аналіз конструктивних, фізичних та експлуатаційних факторів, які впливають на цей процес. Основний акцент робиться на розробці рекомендацій та покращень, спрямованих на оптимізацію міцності, безпеки та стійкості транспортного засобу під час перевезення вантажів. Результати експериментального дослідження взаємодії вантажу з рамою транспортного засобу категорії О4 можуть мати значний вплив на практику та інженерію, сприяючи вдосконаленню конструкцій, підвищенню безпеки та оптимізації функціональності. Нижче розглянуті можливості використання отриманих результатів.
 • Документ
  Удосконалення системи рульового керування транспортним засобом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Волобуєв, Дмитро Михайлович
  Об’єкт дослідження – рульове керування транспортних засобів. Мета роботи – удосконалення системи рульового керування транспортного засобу. Методи дослідження – емпіричні та теоретичні. Розглянуто та проаналізовано різни варіації рульових підсилювачів для транспортних засобів. Проаналізовано методику проведення тестування та дослідження рульових механізмів на автополігоні.
 • Документ
  Динаміка розгону драгтера
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Калініченко, Степан Дмитрович
  Метою роботи є аналіз динаміки розгону драгстера. Об’єкт дослідження – динаміка розгону драгстера. Предмет дослідження – драгстер як гоночний транспортний засіб, спеціально призначенй для коротких дистанцій і максимально швидкого розгону. Методи дослідження. Метод пошукового аналізу та комп’ютерного моделювання використовувалися для дослідження впливу різновидів конструкцій драгстреів на динаміку розгону. Дослідження динаміки розгону драгстерів становить інтерес з погляду технічних та інженерних аспектів, і з позиції спортивного змагання. Змагання у світі драг-рейсингу є стимулом для інновацій в автомобільній індустрії, вивчення динаміки розгону важливо для розуміння, які зміни у конструкції та налаштуваннях можуть призвести до покращення результатів у змаганнях.
 • Документ
  Дослідження на гальмівну ефективність шин різних виробників, що встановлюються на автомобілях підкатегорії М1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Клименко, Дмитро Олександрович
  Об’єкт дослідження – гальмівна ефективність шин різних виробників та розмірів. Мета роботи – дослідження на гальмівну ефективність шин різних виробників що встановлюються на автомобілях підкатегорії М1. Методи дослідження – емпіричні та теоретичні. Розглянуто та проаналізовано основні параметри і будову шин які використовуються на транспортних засобах підкатегорії М1. Виявлено особливості шин для експлуатації в літній період часу та у зимній час.
 • Документ
  Дослідження впливу зовнішніх чинників в деформації капоту транспортного засобу категорії М1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Метельов, Володимир Олександрович
  Об’єкт дослідження – деформація капоту та критерій травматичності голови при ударі. Мета роботи – аналіз та оцінка ризику травмування голови пішоходів під час ударів з автомобілем. Методи дослідження – скінченноелементне моделювання ударів, аналіз матеріалів та геометрії взаємодії голови та капоту автомобіля. Проведено дослідження симуляції ударів голови пішохода. Особлива увага була приділена взаємодії між головою пішохода та різними поверхнями, зокрема капотом автомобіля. Аналіз цих взаємодій дозволив оцінити ризики травматичності у випадках дорожньо-транспортних пригод, а також рівень деформування капоту при ударі. Одним з ключових аспектів дослідження стала симуляція удару голови об капот автомобіля, яка враховувала такі параметри, як товщина капоту та швидкість удару.
 • Документ
  Дослідження та аналіз рульового керування транспортних засобів категорії М1 і N2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Майорович, Костянтин Дмитрович
  Мета дослідження: збільшення маневреності автомобіля легкового автомобіля класу М1 шляхом зменшення кількості обертів рульового колеса від крайніх його положень. Метод дослідження – математичне моделювання динамічних характеристик пневматичних апаратів гальмового керування. Затрати на виробництво модернізованого виробу не критичні, а у процентному співвідношенні стають лише на 3% вище від повної собівартості базового виробу, то на підставі проведених розрахунків можна стверджувати про ефективність проекту модернізації рульового керування.
 • Документ
  Дослідження впливу умов експлуатації на характеристики механізмів керування зчепленням
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Саєнко, Микола Олександрович
  Об’єкт дослідження – вплив умов експлуатації на характеристики механізмів керування зчепленням. Мета роботи – визначення впливу різних температурних умов на експлуатаційні характеристики механізмів керування зчепленням. В процесі проведення дослідження було виявлено особливості функціонування механізму керування зчепленням під впливом високих та низьких температур особливо дослідження впливу низьких температур на характеристику ущільнювальних кільц, манжет, та властивості мастила. Також проведений детальний аналіз механізмів керування зчеплення. Результат дипломної роботи може бути використаний для подальшого аналізу та використання в лекційних та практичних матеріалах, а також при проведені нових досліджень.
 • Документ
  Дослідження ефективності дії запасної гальмівної системи чотиривісного колісного ТЗ в режимі аварійного гальмування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Нікітін, Олексій Юрійович
  Об’єкт дослідження ‒ гальмівна система чотиривісного колісного ТЗ. Предмет дослідження ‒ функціонування запасної гальмівної системи чотиривісного колісного ТЗ в режимі аварійного гальмування. Мета роботи ‒ дослідити ефективність дії запасної гальмівної системи чотиривісного колісного ТЗ в режимі аварійного гальмування та за відповідними результатами сформувати оптимізаційні конструктивні пропозиції. Методи дослідження ‒ математичне моделювання та техніко-конструкційна розробка. Відповідно до результатів компаративного аналізу моделювання ефективності спрацювання запасної гальмівної системи чотиривісного ТЗ встановлено, що чотиривісний ТЗ з конфігурацією один передній та три задні мости демонструє вищу ефективність за всіма порівнюваними параметрами, а конфігуративні рішення з приєднання гальмівних кранів є визначальними у досягненні максимальних значень ефективності спрацювання запасної гальмівної системи.
 • Документ
  Дослідження факторів, що мають вплив на розвісовку ТЗ категорії L та M1G, як платформи для озброєння та військової техніки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шаранов, Денис Андрійович
  Об'єктом дослідження виступають процеси прийняття рішення по вибору типажного ряду для базових шасі (платформ) для озброєння та військової техніки. Предметом дослідження є адаптація обраного методу багатокритеріальної оцінки факторів розвісовки до специфіки озброєння та військової техніки. Вдосконалено та розроблено методологічний апарат порівняльного аналізу технічного рівня та раціонального по множині показників вибору транспортних засобів, що дозволяє обгрунтувати типажний ряд основних базових шасі, який забезпечує необхідний рівень мобільності та бойової готовності.
 • Документ
  Дослідження пневматичних систем підресорювання транспортних засобів категорії М1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Співак, Артем Володимирович
  Об’єкт дослідження –пневматична система підресорювання транспортних засобів категорії М1. Мета роботи – дослідження пневматичних систем підресорювання транспортних засобів категорії М1. Методи дослідження – аналітичні методи досліджень пневматичних систем підресорювання транспортних засобів категорії М1. Розглянуто основні поняття актуальності, структури, основні види, приклади будови на конкретних автомобілях і чим вони відрізняються, види режимів, розрахунки пневматичних систем підресорювання транспортних засобів, стенды для перевірки адаптивної підвіски.
 • Документ
  Розробка системи курсової стійкості бронетранспортера БТР-4
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Терновой, Микита Олексійович
  В роботі проведений огляд науково-технічної літератури з розробки електронних систем курсової стійкості з функцію розподілу гальмових зусиль, який дозволив зробити висновок, що для всюдихідних колісних машин такі системи повинні будуватись із застосуванням датчиків інерціальної навігації – гіроскопічних приладів і акселерометрів. Розроблені алгоритми оцінювання поточних параметрів збуреного руху корпусу колісної машини в процесі термінового її гальмування саме, куту відхилення подовжньої вісі корпусу від заданого напрямку руху ,кутової швидкості обертання корпусу та бічного зсуву центру тяжіння корпусу відносно заданої траєкторії руху транспортного засобу. На основі поточної оцінки перелічених параметрів сформований алгоритм стабілізації корпусу колісної машини в режимі термінового її гальмування.
 • Документ
  Вдосконалення методів дослідження дорожньо-транспортних пригод
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Юркін, Олег Олегович
  Мета роботи – удосконалити розрахунково-статистичний метод експертного дослідження параметрів гальмування автомобіля. Предмет дослідження – процесс гальмування автомобіля. Об'єкт дослідження – стале уповільнення легкових автомобілів з різною конструкцією гальмівної системи. Методи дослідження – аналіз та синтез методичних публікацій стосовно сталого уповільнення автомобіля, експериментальні дослідження параметрів гальмування автомобіля. В процесі проведення дослідження було виявлено, що систематизовані табличні дані про уповільнення ТЗ, використовувані в експертній практиці, не відображують дійсних параметрів ефективності гальмування сучасних ТЗ; при використанні систематизованих (а не фактичних) даних про уповільнення ТЗ, висновки експерта-автотехніка можуть бути поставлені під сумнів у випадках, коли мова йде про сучасні автомобілі закордонного виробництва; обґрунтованість і об'єктивність оцінки дій водія (висновків зксперта-автотехника про наявність або відсутність у водія ТЗ технічної можливості запобігти ДТП шляхом екстреного гальмування) знаходиться в прямої залежності від використовуваної їм величини уповільнення ТЗ (встановленої експериментально на місці ДТП або узятої із систематизованих даних); експериментально доказано, що публікації де наводяться дані о уповільненні автомобіля 9,5-10,5 м/с2 і вище відображають максимальне миттєве уповільнення автомобіля, а не його стале уповільнення. Ці данні не можуть бути використані у розрахунках параметрів гальмування автомобіля.
 • Документ
  Дослідження впливу характеру зміни тиску в пневматичній гальмовій камері на ефективність гальмування транспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мірошніченко, Роман Сергійович
  Об’єкт дослідження – динамічні характеристики пневматичних апаратів гальмового приводу. Мета роботи – дослідження та аналіз динамічних властивостей пневматичних апаратів гальмового керування при використанні різних витратних функцій. Метод дослідження – математичне моделювання динамічних характеристик пневматичних апаратів гальмового керування. Аналіз результатів математичного моделювання показав, що функція витрати на основі політропного процесу наповнює привід швидше ніж функції витрати, які базуються на основі адіабатного процесу. Максимальна різниця в часі спрацьовування гальмового приводу в залежності від використаної витратної функції становить 18%. Максимальна різниця в часі повного розгальмовування гальмового приводу в залежності від використаної витратної функції становить 27%. Аналіз результатів дослідження показав, що при моделюванні необхідно визначитися з функцією витрати, оскільки від неї залежить швидкість спрацьовування приводу.
 • Документ
  Дослідження факторів, які вливають на процес блокування коліс при гальмуванні автомобіля категорії N1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Карабута, Валерій Олегович
  Об΄єкт дослідження – гальмівна система автомобіля, яка включає в себе всі компоненти, відповідальні за процес гальмування, а також взаємодію цих компонентів з іншими системами автомобіля. Предмет дослідження - фактори, які впливають на блокування коліс при гальмуванні. Мета роботи – полягає в глибокому розумінні та аналізі факторів, що впливають на блокування коліс при гальмуванні, з метою подальшого вдосконалення технічних та безпекових характеристик автомобільного транспорту. В процесі проведення аналізу був огляд існуючих функціональних схем для автомобілів класу N1. Конструкції в цілому мають високі технологічні і експлуатаційні властивості, простоту і надійність в експлуатації і обслуговуванні, гарні економічні показники.
 • Документ
  Дослідження факторів, які впливають на прохідність автомобіля категорії М1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бичек, Сергій Олександрович
  В хoді викoнання кваліфікаційної рoбoти була рoзглянута прoхідність автoмoбіля. Прoаналізувавши прoхідність булo зрoбленo виснoвoк, щo для транспoртних засoбів категoрії М1 є різні варіанти пoкращити прoхідність. В прoцесі аналізу був прoведений oгляд існуючих фактoрів прoхіднoсті транспoртних засoбів категoрії М1. Кoнструкції в цілoму мають висoкі технoлoгічні та експлуатаційні властивoсті, прoстoту та надійність в експлуатації та oбслугoвуванні. Результати кваліфікаційнoї рoбoти мoжуть бути викoристанні для пoдальшoгo аналізу та викoристанні в кваліфікаційних рoбoтах.
 • Документ
  Дослідження процесу взаємодії шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гредасов, Олександр Олексійович
  Метою магістерської роботи є вдосконалення процесу взаємодії шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття шляхом визначення раціональних параметрів реалізації зчеплення. Об’єкт досліджень – процес взаємодії шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття. Предмет досліджень – параметри реалізації зчеплення при взаємодії шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття. Взаємодія шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття є важливим параметром, який впливає на безпеку дорожнього руху та визначає обставини виникнення дорожньо-транспортних подій в практиці автотехнічних експертиз. Тому дослідження процесу взаємодії шини автомобільного колеса з поверхнею дорожнього покриття є актуальною задачею особливо в умовах постійного вдосконалення технологій виготовлення шин для автомобілів. Результати дипломної роботи можуть бути використані в начальному процесі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).
 • Документ
  Ергономіка робочого місця водія. Дослідження вібрації.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Тіщенко, Анастасія Миколаївна
  Об’єкт досліджень – процеси коливання підресорених мас автомобіля. Предмет досліджень – параметри вібрації на робочому місці водія.
 • Документ
  Дослідження ефективності гальмування транспортного засобу категорії N1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Каун, Владислав Ігорович
  Об'єкт дослідження - процес гальмування транспортного засобу категорії N1. Мета роботи - дослідження ефективності гальмування транспортного засобу категорії N1 за рахунок моделювання роботи антиблокувальної системи при використанні різних типів гальмових механізмів. Предмет дослідження – гальмова система транспортного засобу категорії N1.
 • Документ
  Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди при гальмуванні транспортного засобу з несправною гальмовою системою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Коваленко, Костянтин Володимирович
  Об’єкт дослідження –Дорожньо транспортна пригода. Мета роботи – Дослідження впливу несправної гальмівної системи на уповільнення автомобіля. В даній роботі проведено дослідження дорожньо транспортних пригод, які виникають при несправній гальмівній системі Перед дослідженням важливим було знайти та проаналізувати статистику дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні, що й було зроблено. З статистики були виявлені основні причини ДТП. Досліджено вплив додаткових факторів на уповільнення при гальмуванні транспортного засобу з несправними гальмівними механізмами.