Випуск 104

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Загальні відомості про збірку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024)
 • Документ
  Використання матричних методів під час викладання електродинаміки в закладах вищої освіти: переваги та перспективи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Біловол, Олександр Васильович; Bеlovol, Oleksandr
  Викладання основних понять, концепцій, принципів електродинаміки в закладах вищої технічної освіти здійснюється згідно з принципом наступності «від простого до складного», що з методологічної точки зору є продовженням курсу фізики середньої школи й певною мірою нагадує історію розвитку електродинаміки. Сучасні тенденції у науковій та інженерній сферах вимагають застосування багатовимірних просторів, зокрема конфігураційних і фазових, тензорної алгебри та комп’ютерних технологій у моделюванні складних електромеханічних систем. Цей напрям передбачає відмову від традиційних геометричних методів, що ґрунтуються на векторній алгебрі та векторному аналізі, оскільки вони є недостатньо ефективними для аналізу складних структур і явищ, які визначаються великою кількістю взаємозалежних параметрів і нелінійних взаємодій. Як основа вивчення електродинаміки вони не є актуальними, на відміну від аналітичних (координатних) методів, що побудовані на матричному формалізмі. Застосування матричного принципу дозволяє отримати основні рівняння електродинаміки для розв’язання практичних задач.
 • Документ
  Викладання англійської мови в Польщі: пошук ефективних шляхів триває
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Понікаровська, Світлана Володимирівна; Ponikarovska, Svitlana
  Метою цієї статті є дослідження еволюції процесу вивчення іноземних мов у Польщі, яка є найбільш близькою до України за територією та історією. Розглядаються спільні труднощі, що має допомогти Україні перейняти досвід Польщі в царині навчання іноземних мов, особливо з огляду на спільні виклики та етапи вступу до європейської спільноти. У цій науковій розвідці пропонується аналіз особливостей навчання англійської мови в навчальних закладах Польщі на різних етапах розвитку країни, які визначаються зміною стратегії в навчанні. Наголошується також не тільки на відмінності, але й на схожості польської та української систем навчання іноземних мов на різних етапах, пропонується аналіз якості викладання та її впливу на підготовку викладачів іноземних мов для шкіл і вишів.
 • Документ
  Дослідження автономного джерела живлення для електромобілів та їхньої зарядної інфраструктури
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Гнатов, Андрій Вікторович; Аргун, Щасяна Валіковна; Сохін, Павло Андрійович; Ульянець, Ольга Анатоліївна; Hnatov, Andrii; Arhun, Shchasiana; Sokhin, Pavlo; Ulianets, Olha
  У статті досліджено автономні джерела живлення для електромобілів та їхня зарядна інфраструктура, використання гібридних інверторів і системи керування батареями. Проаналізовано різноманітні конструкції автономних джерел живлення, їхня ефективність та практичне застосування. Метою дослідження є визначення оптимальних параметрів автономних джерел живлення, які б забезпечували високий рівень ефективності та надійності в процесі зарядження електромобілів. Розроблено автономне джерело живлення для електромобілів та їхньої зарядної інфраструктури. Це розроблення базується на використанні гібридних інверторів, які застосовують для розбудови гібридних або автономних сонячних електростанцій.
 • Документ
  Оцінювання впливу зміни місця розташування міжміської автостанції на пасажиропотоки міського громадського транспорту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Пашкевич, Світлана Михайлівна; Свічинський, Станіслав Валерійович; Pashkevych, Svitlana; Svichynskyi, Stanislav
  Проаналізовано наявні підходи до моделювання попиту на пасажирські пересування в містах і методи визначення різниці в матрицях кореспонденцій, що дало змогу обрати належні інструменти оцінювання наслідків зміни місця розташування міжміської автостанції для міської системи громадського транспорту. Визначено фактичний розподіл відстаней пересування населення до автостанцій м. Рівне та у зворотному напрямку, з використанням якого створено транспортну модель міста. Розроблена модель дозволила розрахувати кількісні показники обслуговування пасажирів громадського транспорту під час добираннях до та з автостанцій за умови їх наявного розташування, а також після планованого перенесення автостанції «Рівне» на східну околицю міста.
 • Документ
  Аналітична модель обслуговування експортних вантажів у морських портах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Коскіна, Юлія Олексіївна; Дрожжин, Олексій Леонідович; Koskina, Yuliia; Drozhzhyn, Oleksii
  У статті розглянуто основний вид діяльності портового оператора на оперативному рівні – відвантаження на експорт контрактної партії вантажу. Цей процес складається з 3 складових – транспортування контрактної партії вантажу до порту; пошук партії вантажу в порту; безпосереднє завантаження на судно. Для кожного з цих етапів зафіксовано часові точки відліку його початку та закінчення, а також визначено функції портового оператора. Визначено причиново-наслідкові звʼязки в часі.
 • Документ
  Створення цифрової моделі місцевості на основі растрового зображення в системі автоматизованого проєктування Topocad
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Дорожко, Євген Вікторович; Штонда, Євгеній Олександрович; Захарова, Еліна Володимирівна; Саркісян, Гор Саркісович; Dorozhko, Yevhen; Shtonda, Yevgeny; Zakharova, Elina; Sarkisyan, Hor
  У статті проаналізовано та узагальнено технології побудови цифрової моделі місцевості на основі растрового зображення в системі автоматизованого проєктування Topocad. Розглянуто функціональні можливості цього програмного комплексу та особливості створення цифрових моделей рельєфу та ситуації. Наведено методи трансформації растрових зображень, побудови ситуаційних елементів та способи редагування цифрової моделі рельєфу.
 • Документ
  Підходи техніко-економічного обґрунтування нового будівництва моста
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Давиденко, Олександр Олександрович; Гаркуша, Микола Васильович; Козарчук, Ігор Анатолійович; Гаркуша, Інна Юріївна; Davydenko, Oleksandr; Harkusha, Mykola; Kozarchuk, Ihor; Harkusha, Inna
  На сьогодні початковий проєкт моста може не відповідати наявним умовам експлуатації споруди через соціально-економічні та соціально-технічні розроблення, що потребує необхідності підвищення рівня обслуговування моста. У роботі наведено техніко-економічне обґрунтування нового будівництва моста через р. Чорногузка в с. Голишів та Коршовець Луцького району Волинської області. Здійснено розрахування класів наслідків та інженерно-геодезичний й інженерно-геологічний аналізи. На основі досліджень розроблено технічні рішення. У роботі запропоновано як традиційні підходи до вирішення проблеми із застосуванням сучасних залізобетонних конструкцій, так і підходи із застосуванням прогресивних технологій з використанням металевих гофрованих конструкцій. Розглянуто найбільш раціональні підходи щодо вирішення цього питання зі здійсненням аналізу позитивних та негативних чинників технічних рішень, що дає можливість для проведення аналізу найбільш доцільного.
 • Документ
  Особливості оцінювання зчеплюваності бітумних в’яжучих зі щебенем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Пиріг, Ян Іванович; Галкін, Андрій Володимирович; Екімов, Віталій Миколайович; Pyrig, Yan; Galkin, Andrey; Ekimov, Vitalii
  У статті розглянуто особливості визначення зчеплюваності бітумних в’яжучих із щебнем відповідно до чинного в Україні стандартного методу, наведеного в ДСТУ 8787. На основі досліджень визначено фактори, що можуть впливати на якість досягнутих резуль татів, та запропоновано заходи підвищення точності методу.
 • Документ
  Дослідження впливу добавок катiонного латексу та базальтової фібри на розрахункові характеристики щебенево-піщаних сумішей із залізистих кварцитів, зміцнених цементом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Сунь, Цзянь; Жданюк, Валерий Кузьмич; Sun, Jian; Zhdanuk, Valerii Kuzmych
  Досліджено вплив добавок водних катіонних латексів різної концентрації та базальтової фібри різної довжини, що додають до складу щебенево-піщаних сумішей із залізистих кварцитів з цементом, на показники межі міцності під час розтягування в процесі згинання та модуль пружності як розрахункової характеристики. Визначено, що додавання катіонних латексів серії Butonal до складу щебенево-піщаних сумішей із залізистих кварцитів з цементом помірно збільшує значення межі міцності під час розтягування в процесі згинання та модуль пружності, як порівняти з матеріалом без латексів. Експериментально визначено більш суттєве збільшення значень межі міцності під час розтягування в процесі згинання та модуля пружності фібро-армованих матеріалів із щебенево-піщаних сумішей із залізистих кварцитів з цементом, як порівняти з матеріалами, модифікованими катіонними латексами.
 • Документ
  Підвищення ефективності суднових двигунів, які працюють на важкому паливі, збагаченому воднем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Тимошевський, Борис Георгійович; Ткач, Михайло Романович; Tymoshevskyi, Borys; Tkach, Mykhailo
  Однією з найважливіших сучасних проблем морського транспорту є зниження вартості перевезень та забруднення навколишнього середовища. Малообертові та середньообертові дизелі будуть використовуватися як основні й допоміжні джерела енергії на транспортному флоті тепер і в найближчому майбутньому. У зв’язку з постійним зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів гостро постає питання зниження витрат на транспортування суден, яке безпосередньо пов’язане з вартістю палива. Тому зрозумілим та закономірним є перехід на використання важких залишкових, більш дешевих видів палива. Однак застосування таких палив пов’язане з погіршенням процесу роботи в двигунах і, відповідно, показників економічності та екологічності. Ефективним способом розв’язання цієї проблеми є використання водню як додаткового каталізатора робочого процесу. Основною метою цієї науково-дослідної роботи є визначення ефективного методу насичення важкого палива воднем та виявлення впливу водню на процес роботи дизеля. Одним із можливих методичних способів удосконалення процесу роботи двигуна внутрішнього згоряння є використання збагачення паливно-повітряної суміші воднем. Незважаючи на значну кількість досліджень щодо використання водню для вдосконалення робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння, залишається чимало невирішених проблем. У роботі визначено оригінальну технологію збагачення паливно-повітряної суміші воднем та виокремлено основні показники роботи двигуна внутрішнього згоряння у використанні важкого палива. Показано ефективність застосування водню як каталізатора робочого процесу в дизельному двигуні. Невеликий рівень насиченості важкого палива воднем у діапазоні 0,07…0,106 % дозволяє знизити питому витрату палива на 0,9 % та, відповідно, забруднення азотом приблизно на 10 %. Упровадження запропонованого рішення дає змогу істотно знизити загальну витрату палива судновими енергетичними дизелями. На цей момент загальне зниження витрати палива дизельного двигуна MAN B&W 12G90ME-C10.5-LPSCR з MCR потужністю 74,88 МВт становить 2,8 т/добу або прибуток може досягати приблизно $1300/добу.
 • Документ
  Малогабаритні комплекси для виготовлення будівельних сумішей різноманітного призначення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Блажко, Володимир Володимирович; Аніщенко, Анна Ігорівна; Саєнко, Леонід Володимирович; Григорків, Олексій Борисович; Blazhko, Volodymyr; Anishchenko, Anna; Sayenko, Leonid; Hryhorkiv, Oleksiy
  На підставі здійсненого літературного, патентного, інформаційного пошуку визначені невирішені питання в процесі виготовлення будівельних сумішей в умовах будівельного майданчика. Розглянуто конструкції наявних технологічних комплексів з виробництва будівельних сумішей та визначено їхні основні недоліки щодо застосування в умовах будівельного майданчика. На підставі дослідження запропоновані конструкції технологічних комплектів. Основою їхнього створення є нові конструкції бетонозмішувачів, що працюють в каскадному режимі. Запропоновано методику розрахування основних параметрів технологічних комплектів обладнання залежно від використання базової машини комплекту.
 • Документ
  Зниження рівня інфрачервоного випромінювання наземної транспортної машини під час її руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Афонін, Валентин Миколайович; Авраменко, Андрій Миколайович; Лєвтєров, Антон Михайлович; Воронков, Олександр Іванович; Воробйов, Дмитро Володимирович; Afonin, Valentyn; Avramenko, Andrii; Levterov, Anton; Voronkov, Oleksandr; Vorobyov, Dmytro
  Наведено порівняльні результати чисельного моделювання процесу течії відпрацьованих газів у проточній частині випускного тракту двигуна наземної транспортної машини, зважаючи на їх розбавлення атмосферним повітрям. Для моделювання використовувався метод кінцевих об’ємів. Задачу розв’язано в тривимірній стаціонарній постановці. Як робоче тіло розглядалися відпрацьовані гази з відповідними теплофізичними властивостями та атмосферне повітря. Для моделювання в’язкої турбулентної течії використовувалась k-∑-модель турбулентності. У роботі показано, що додавання атмосферного повітря дозволяє ефективно знижувати температуру відпрацьованих газів. Застосування штатної системи ежекції дає змогу реалізувати зниження температури відпрацьованих газів на 10–12 градусів – без додаткових енерговитрат. За певних умов експлуатації це забезпечить зниження рівня інфрачервоного випромінювання наземної транспортної машини з двигуном внутрішнього згоряння, а відтак, і ймовірність її виявлення та враження.
 • Документ
  Дослідження магнітних полів в електричних транспортних засобах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Кравцов, Михайло Миколайович; Бажинов, Олексій Васильович; Огар, Валерій Іванович; Кекерчень, Микола Анатолійович; Васильєва, ОленаМихайловна; Kravtsov, Mykhailo Mykolaiovych; Bazhynov, Oleksii V; Ohar, Valeriy Ivanvich; Vasilieva, Elena Mikhailovna; Kekerchen, Mykola Anatoliyovych
  У статті наводяться результати вимірювання значення та спектрів індукції магнітних полів у салоні автомобіля, електромобіля, гібридного автомобіля та електровелосипедів під час руху в реальній дорожній ситуації. В електромобілях поєднуються високі рівні струму, короткі відстані між електрообладнанням та пасажирами і великий час впливу.
 • Документ
  Дослідження вимушених коливань парової турбіни великої потужності поблизу робочої частоти
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Красніков, Сергій Васильович; Krasnikov, S. V.
  Проведено моделювання для системи турбоагрегат-фундамент-основа. За допомогою побудованих розрахункових моделей системи розглядаються її найбільш гнучкі частини як просторові конструкції. Розраховано вимушені коливання. Моделювання для системи та обчислення вимушених коливань виконано за допомогою методу скінченних елементів. Унаслідок проведеного дослідження зроблено висновок про підвищення рівня працездатності системи та подано рекомендації щодо подальших досліджень.
 • Документ
  Результати експериментальних досліджень процесу формування залізобетонних виробів методом центрифугування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Блажко, Володимир Володимирович; Лебедєв, Павло Миколайович; Саєнко, Леонід Волдимирович; Григорків, Олексій Борисович; Blazhko, Volodymyr; Lebedev, Pavlo; Sayenko, Leonid; Hryhorkiv, Oleksiy
  Розглянуто методику проведення експериментального дослідження процесу формування залізобетонних виробів. Визначені та проаналізовані основні фактори, що впливають на показники якості виробу, що формується. На підставі проведеного активного та фактор ного експерименту створено рівняння регресії, отримано графічні залежності впливу цих факторів на процес, визначені раціональні параметри процесу центрифугування, які є визначальними для виготовлення залізобетонних виробів методом центрифугування. Під час оброблення даних лабораторного експерименту розроблено рекомендації щодо оптимізації робочих параметрів промислового обладнання для формування залізобетонних виробів методом центрифугування.
 • Документ
  Визначення впливу електроіскрового легування на показники міцності деталей машин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Глушкова, Діана Борисівна; Волчук, Володимир Миколайович; Зубков, Олександр Віталійович; Шаровка, Віталій Валерійович; Hlushkova, Diana; Volchuk, Volodymyr; Zubkov, Oleksandr; Sharovka, Vitaliy
  Зміцнення досліджуваних деталей гідромолота проводилося способом електроіскро вого легування. Результати випробувань деталей, зміцнених електроіскровим легуванням, свідчать про те, що досягається підвищення зносостійкості деталей в 1,3 раза порівняно з їх вихі дним станом. Установлено, що показники міцності зростають за умови підвищення фрактальної розмірності.
 • Документ
  Застосування фрактального формалізму для експрес-аналізу механічних властивостей деталей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Глушкова, Діана Борисівна; Волчук, Володимир Миколайович; Яременко, Олександр Юрійович; Hlushkova, Diana; Volchuk, Volodymyr; Yaremenko, Oleksandr
  Розглянута методика порівняльного аналізу ефективності зміцнювальних технологій збільшення терміну експлуатації деталей гідромолота способом детонаційного напилення. Для експрес-аналізу механічних властивостей бойка і піки гідромолота після детонаційного напилення для прогнозування механічних властивостей застосовано фрактальний формалізм. Фрактальна розмірність мікроструктури розраховувалася в процесі її збільшення на 100.
 • Документ
  Визначення експлуатаційних властивостей лакофарбових матеріалів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Ненастіна, Тетяна Олександрівна; Nenastina, Tetiana
  Лакофарбові матеріали використовують у всіх галузях промисловості та в побуті. За допомогою них можна захистити метали від наслідків агресивних середовищ, запобігти негативному впливу корозії, зберегти споживчі властивості, надати поверхні, що обробляється, естетичного вигляду. Досліджено експлуатаційні властивості лакофарбових покриттів емалевого типу: фарби порошкової UD-1028-07040-T та ґрунту ФЛ-03К. Як основні фізико-механічні властивості порівняльних показників якості вивчалися: водопоглинання, пористість, час прони кнення агресивних розчинів. За результатами проведених досліджень установлено, що використання порошкової фарби в умовах, які передбачають контакт з агресивними речовинами, буде більш доцільним. Перевагу порошкової фарби за експлуатаційними властивостями також під тверджують визначені значення мікротвердості.
 • Документ
  Математичне моделювання системи векторного керування асинхронним приводом мостового крана з нечітким регулятором з метою підвищення енергоефективності
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Залятов, Артем Фаритович; Закір’я, Роман Русланович; Бережна, Олена Валеріївна; Малигіна, Світлана Валеріївна; Zaliatov, Artem; Zakiria, Roma; Berezshna, Olena; Malyhina, Svetlana
  У статті вирішено актуальне науково-технічне завдання підвищення енергоефективності системи керування асинхронними електроприводами підйомно-транспортного обладнання підприємств машинобудівної галузі, зокрема мостових кранів, що визначаються високим рівнем динамічного навантаження як за механічними, так і за електромагнітними показниками. З метою порівняльного аналізу ефективності систем керування здійснено комп’ютерне моделювання векторного керування асинхронним електроприводом з використанням пропорційно-інтегральних та нейрорегуляторів на основі нечіткої Fuzzy-логіки. Наведено результати моделювання та визначено переваги застосування системи векторного керу вання з нечітким нейрорегулятором щодо асинхронного електропривода мостового крана, зокрема підвищення енергоефективності роботи та зниження динамічних навантажень за умови різких змін сигналу керування із забезпеченням високої точності процесу керування.