2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Екологiчнi аспекти автотранспортного комплексу
  (2020) Линник, І. Е.; Лежнева, О. I.; Дорожко, Є. В.; Вакуленко, К. Є.; Соколова, Н. А.; Афанасьєва, I. А.
  В монографії представлено методику оптимізації заходів щодо зниження витрат палива і кількості забруднюючих атмосферу викидів під час руху транспорту міськими вулицями та автомобільними дорогами. Читач знайде в монографії результати досліджень інгредієнтно- параметричного забруднення придорожньої території міської вулиці від роботи автомобільного транспорту, а також нові параметри шумозахисного бар’єру для захисту сельбищної території. Окрему увагу приділено рівності покриття дорожнього одягу, як фактору, що впливає на рівень акустичного і інгредієнтного забруднення придорожнього простору. Представлено реалізацію принципу управління якістю перевезень на міському пасажирському транспорті з урахуванням екологічної складової. Розглянуто один із проявів екологічного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище, а саме: дорожньо-транспортні пригоди і причини їх виникнення на вулично-дорожній мережі міста. Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів, магістрів, аспірантів та наукових працівників.
 • Документ
  Джерела електричної енергії на основі резонансних контурів
  (2020) Шиндерук, С. О.
  Монографія містить теоретичний аналіз фізичних процесів у запропонованих схемах практичної реалізації різних варіантів виконання джерел електричної енергії, дієвість яких заснована на використанні явища резонансу. Розглянуто задачу збудження гармонічних сигналів за допомогою резонансних контурів при збудженні періодичними послідовностями імпульсів напруги з урахуванням перехідних процесів з передбачуваної оцінкою ефективності цих схем, як генераторів гармонічних сигналів. Призначена для фахівців у галузі електромагнітних технологій.
 • Документ
  Зчеплення автотранспортних засобів. Математичне моделювання та автоматизація
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Михалевич, М. Г.
  У монографії теоретично проаналізовано перспективи автотранспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння. Запропоновані методи математичного моделювання сухого зчеплення та трансміссії в цілому. Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили створити теоретичні основи формування закону керування автоматичного керування зчепленням на основі параметричених кривих. Використовуються уточнені математичні моделі які грунтуються на експериментальних дослідженнях. Представлені у роботі концепції для формування закону керування зчепленням має перспективи для подальшого розвитку. В роботі вдалося поєднати досягення в області розробки електронних систем та пневматичних апаратів з досягненнями в області технології їх виробництва.
 • Документ
  Розрахунок та дослідження взаємодії структурних модулів електропневматичного гальмового приводу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Туренко, А. М.; Клименко, В. И.; Богомолов, В. О.; Леонтьєв, Д. М.; Михалевич, М. Г.; Куріпка, О. В.
  У монографії теоретично обґрунтована доцільність використання електропневматичного гальмового приводу на АТЗ. Розроблена теорія керування електропневматичним гальмівним приводом. Електропневматичний привод розглядається як модульна система, основними модулями якої є електронний блок керування та електропневматичний модулятор тиску, як система автоматичного керування.
 • Документ
  Професіоналізм як умова виживання сучасного світу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Чаплигін, Олександр Костянтинович; Чхеайло, Ірина Іванівна; Прохоренко, Тетяна Григорівна; Ярмак, Тетяна Василівна; Філіпенко, Лариса Володимирівна; Сук, Олена Євгенівна; Бондаренко, Володимир Васильович; Чепурна, Вікторія Олександрівна; Ткаченко, Ірина Володимирівна; Разумовська, Надія Рінатівна
  У монографії досліджено зміну способу мислення та освітні парадигми в умовах виживання. Проаналізовано ідею полісутності людини як методологічну основу нової педагогіки в умовах виживання. Обґрунтовано зростаюче значення гуманітарної освіти як засобу протидії негативним інформаційним впливам. Окреслено стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві. Визначено шляхи формування загальних компетенцій сучасного фахівця. Досліджений феномен професіоналізму. Доведено вирішальну роль і значення «високих технологій» для глобального освітнього співробітництва. А також, досліджено особливості впровадження моделей змішаного навчання у підготовку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Розглянуто індивідуально-орієнтований підхід як основу організації самостійної роботи студентів технічного університету. Здійснено експериментальне дослідження педагогічних умов формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів в автомобільно-дорожній галузі. Видання адресоване науковцям, аспірантам, педагогічним працівникам, викладачам та студентам ЗВО.