Выпуск 78 Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ-
2017ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОГИДРОАВТОМАТИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ПОРШНЕВОГО ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯВоронков, А. И.; Аврунин, Г. А.; Никитченко, И. Н.; Тесленко, Э. В.; Назаров, А. А.; Воронков, А. І.; Аврунін, Г. А.; Нікітченко, І. М.; Тесленко, Е. В.; Назаров, А. О.; Voronkov, A.; Avrunin, G.; Nikitchenko, I.; Teslenko, Ye.; Nazarov, A.
2017ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВПогребняк, А. В.; Михалків, С. В.; Євтушенко, А. В.; Погребняк, А. В.; Михалкив, С. В.; Евтушенко, А. В.; Pogrebnyak, A.; Mykhalkіv, S.; Evtushenko, A.
2017ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУПогребняк, А. В.; Михалків, С. В.; Євтушенко, А. В.; Погребняк, А. В.; Михалкив, С. В.; Евтушенко, А. В.; Pogrebnyak, A.; Mykhalkіv, S.; Evtushenko, A.
2017ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАВИНЧИВАНИЯ ВИНТОВОГО ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА В ГРУНТВивчар, С. М.; Вівчар, С. М.; Vivchar, S.
2017РЕТРОСПЕКТИВА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. ЧАСТИНА 2Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Hnatov, A.; Arhun, Sch.
2017ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ШВИДКІСТЮ ЗНОШУВАННЯ І ДИСПЕРСНІСТЮ ЧАСТИНОК ЗАБРУДНЕНЬ У РОБОЧІЙ РІДИНІ ГІДРОПРИВОДІВВенцель, Є. С.; Орел, О. В.; Венцель, Е. С.; Орел, А. В.; Ventsel, Ye.; Orel, O.
2017ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯРогозін, А. С.; Рогозіна, М. А.; Рогозин, А. С.; Рогозина, М. А.; Rogozin, A.; Rogozinа, M.
2017ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІТабуненко, В. О.; Кужелович, В. І.; Табуненко, В. А.; Кужелович, В. И.; Tabunenko, V.; Kuzhelovich, V.
2017КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИКравцов, М. Н.; Кравцов, М. М.; Kravtsov, М.
2017УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ КАК БАЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПЕЦИАЛИСТАБрусенцов, В. Г.; Brusentsov, V.
2017САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВКаслін, М. Д.; Богатов, О. І.; Попов, В. М.; Каслин, Н. Д.; Богатов, О. И.; Попов, В. М.; Kaslin, N.; Bogatov, O.; Popov, V.
2017ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»Буц, Ю. В.; Крайнюк, О. В.; Буц, Ю. В.; Крайнюк, А. В.; Buts, Y.; Kraynyuk, E.
2017ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯФилипчук, В. Л.; Туровська, Г. І.; Филипчук, В. Л.; Туровская, Г. И.; Fylypchuk, V.; Turovska, Н.
2017СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯДашковська, О. В.; Погребняк, В. П.; Дашковская, Е. В.; Погребняк, В. П.; Dashkovskaya, E.; Pogrebnyak, V.
2017РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВІДЕОПОСІБНИКІВ З БАЗОВИХ РОЗДІЛІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИЧерніков, О. В.; Архіпов, О. В.; Черников, А. В.; Архипов, А. В.; Chernikov, A.; Arkhipov, A.
2017SOME ASPECTS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER SCHOOLPonikarovska, S.; Поникаровская, С. В.; Понікаровська, С. В.
2017КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙЧерніков, О. В.; Подригало, Н. М.; Гіріна, К. П.; Смірнов, М. Г.; Черников, А. В.; Подригало, Н. М.; Гирина, К. П.; Смирнов, Н. Г.; Chernikov, O.; Podrigalo, N.; Girina, K.; Smirnov, M.
2017ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ В. Ф. ШАТАЛОВА В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙКулявець, Ю. В.; Карлаш, П. І.; Богатов, О. І.; Єрмакова, О. А.; Кулявец, Ю. В.; Карлаш, П. И.; Богатов, О. И.; Ермакова, О. А.; Kulyavets, Y.; Каrlаsh, P.; Bogatov, O.; Ermakova, E.
2017УПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИАветисян, В. Г.; Грицина, І. М.; Грицина, Н. І.; Аветисян, В. Г.; Грицына, И. Н.; Грицына, Н. И.; Avetisyan, V.; Hrytsyna, I.; Hrytsyna, N.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29